men( S)tis

Missie

De missie van de vereniging zonder winstgevend doel, Men(S)tis, rust op de waarden 'mens, geest en leven'. Het eerste element, de mens, is aanwezig in de naam die leest als 'mens, menstis'. Men(S)tis vzw wil het mysterie van de menswording blijven huldigen en exploreren in al zijn dimensies.

Het tweede element van 'mens, menstis', is het Latijnse woord mens voor geest. Die betekenis blijft immers goed leesbaar in de woorden 'mentaal, mentaliteit' en het Engelse 'mind'. Men(S)tis werkt vanuit de mentale rijkdom van de mens. In en door de mens stroomt er een innerlijk kapitaal aan gedachten, gevoelens en beelden. Het hoort bij de Homo sapiens als de bladeren aan de boom, maar... ze zijn diens geleende eigendom. De Latijnse genitief — menstis — signaleert dat de mens verbonden is met de wonderlijke en complexe wereld van de geest. In die wonderlijke wereld heeft de mens zijn wotels, een wereld waarin hij thuis is en woont, maar die hij niet als zijn volle eigendom bezit of beheerst, maar eerder verzorgend beheert en dient.

Het derde element van de missie, is het fenomeen van het leven. Daarvan is het beeldlogo het zichtbare teken. De naam Men(S)tis waarbij de S de symmetrie vormt tussen de twee woorddelen, bevindt zich op de foto van het Japanse Hakonegras waarvan de herfstkleur in de kleur van de letter S herkenbaar is. Het Hakonegras wuift mee met de wind. In de Bijbelse, christelijke spiritualiteit staat de wind ook voor de Geest die leven geeft. Op een gelijkaardige wijze kennen de Oosterse culturen het fenomeen wind als de Levenskracht die energie en beweging met zich meebrengt in de mens en in de natuur.

Men(S)tis vzw schept met ieder initiatief een reële en mentale ruimte die verschijnt als een bescheiden, tijdelijke en vruchtbare zone van zin, een oord van levensbeschouwing. Men(S)tis vzw wil hiermee bijdragen tot de ontwikkeling van het beeldend denken en tot het onderzoek naar de religiositeit, eigen aan de zich ontwikkelende audiovisuele cultuur in een wereld die voortbeweegt in de richting van een zowel democratische als globaliserende mensheid.

De stichtende leden zijn: Sylvain De Bleeckere (1950), Felix Rijcken (1929), Nicole De Bleeckere-Van de Kerckhove (1951-1996), Gie Dandois (1955-1997). De huidige bestuursleden zijn: Sylvain De Bleeckere (voorzitter), Felix Rijcken (ondervoorzitter), Samuel De Bleeckere (secretaris). De webmaster is Siegfried De Bleeckere.